יום ד', ט’ בסיון תשע”ח
המתן. בטעינה...
המתן. בטעינה...
המתן. בטעינה...
 
למידה מרחוק בחירום
בעלי תפקידים
لجنة أولياء الأمور
فعاليات مدرسية
توقيت الحصص
למידה בשעת חירום